Het begin

De Stichting Muadiakime Foundation is opgericht op 7 april 2010 te Goes. De naam “Muadiakime” betekent “Ouder zijn”, de aanleiding om de stichting op te richten is omdat tijdens de oorlog er veel oudere mensen hun huis zijn kwijt geraakt, maar ook vaak hun kinderen of hun hele familie.

In Angola zorgen meestal de kinderen voor hun ouders, maar wat als ze geen kinderen of familie meer hebben? Oudere mensen die geen familie meer hebben of dementerend zijn, worden vaak uitgescholden of worden mishandeld. Vaak missen ook de oudere mensen de medisch zorg.die ze eigenlijk nodig hebben, o.a. door het ontbreken van kennis over ziektes, of het missen van tijdelijke medisch zorg die men nodig heeft.

De Stichting Muadiakime Foundation wil deze mensen helpen door zorg en of hulpmiddelen aan te bieden. Daardoor het leven voor deze mensen beter zal uitzien. In Angola werken we samen met de stichting Moeder Theresa Culcata (FMTC) te Angola.  De oprichtster van de Stichting Muadiakime Foundation is Mevr. A.V. van Belzen -Caxala, haar geboorteland is Angola. En werkzaam als verpleegkundige in een verpleeghuis te Nederland.

Over ons

Als jonge stichting stellen we ons ten doel om medische zorg (hulp) te verlenen in Angola. We zijn een non-profit organisatie die financieel afhankelijk is van sponsors, giften en inzamelingsacties. Maar ook door giften van medische hulpmaterialen. Onze hoofdproject is het opzetten, van een thuiszorgorganisatie in Angola. In samenwerking met verschillende organisaties en stichtingen o.a. in Angola. We zijn op zoek naar vrijwilligers, sponsors en financierde! Steun onze projecten in Angola!

Het bestuur van de Stichting Muadiakime Foundation wordt gevormd door:

  • Mevr. A.V. van Belzen -Caxala Voorzitter
  • Dhr. T. van Belzen secretaris
  • Dhr. M. Neto penningmeester
  • Mevr. M. Braam PR -bestuurslid