De Stichting Muadiakime Foundation verleent hulp en zorg aan (oudere) mensen in Angola.

Probleemanalyse:

Bij meeste mensen in Angola ontbreekt de kennis over ouderdom, ziekten, over medicatie, verzorging, en voeding. Daarnaast zijn er niet voldoende financiële middelen om te voorkomen dat mensen voortijdig overlijden. Veel mensen leven gedurende lange tijd onder ellendige omstandigheden. In Angola heeft een burgeroorlog gewoed, is de armoede groot en er zijn veel families uit elkaar gerukt en er zijn in elke familie wel doden ( vnl. mannen ) gevallen.

Dat maakt dat juist de familiezorg voor ouderen juist onder druk is komen te staan: vrouwen in Bengo (Caxito) moeten erop uit om de kost te verdienen, de kinderen naar school brengen en de verzorging van oudere, zieke mensen, komt daardoor ook nog in de verdrukking. Het komt ook voor dat ze de medische zorg missen die ze eigenlijk nodig hebben.

De Stichting Muadiakime Foundation wil deze (oudere) mensen helpen, door middel van tijdelijke of volledige medische zorg en of hulpmiddelen aan te bieden.

Doelstelling:

De Stichting houdt zich bezig met kleinschalige projecten in Caxito provincie Bengo:

  • Goede zorg aanbieden aan hulpbehoevende ouderen mensen.
  • Armoede van ouderen mensen bestrijden.
  • Ziektes proberen te voorkomen, o.a. door voorlichting te geven.
  • Hulp bieden bij ziektes: oudere mensen voorzien van medicijnen en medische materialen.
  • Stimuleren van goede scholing, onderwijs voor helpende, verzorgende en verpleegkundige,                                      door het aanbieden van goede lesmaterialen en praktijk ondersteuning.
  • Hygiënische omstandigheden verbeteren.