De Stichting Muadiakime Foundation verlenen hulp en zorg aan (oudere) mensen in Angola.

Probleemanalyse:

Bij meeste mensen in Angola de kennis over ouderdom ziekt ontbreken en zo ook over medicaties, verzorging, voeding etc.. Daarnaast zijn er niet voldoende financiële middelen om te voorkomen dat mensen voortijdig overlijden. Daardoor a overlijden veel mensen voortijdig en leven gedurende lange tijd onder ellendige omstandigheid. In Angola heeft gewoed, is de armoede groot er zijn veel familie uit elkaar gerukt en zijn er in elke familie wel doden ( vnl. mannen) gevallen.

Dat maakt dat de familiezorg voor ouderen juist onder druk is komen te staan: vrouwen in Bengo (Caxito) moeten erop uit om de kost te verdienen, de kinderen naar school en verzorging van oudere zieke mensen komt daardoor ook in de verdrukking. Het komt ook voor dat ze de medische zorg missen die ze eigenlijk nodig hebben. Of door het ontbreken van de kennis over de ziektes.

De Stichting Muadiakime Foundation wil deze (oudere) mensen helpen, doormiddel van tijdelijke of volledige medische zorg en of hulpmiddelen aan te bieden.

Doelstelling

De stichting houdt zich bezig met kleinschalige projecten in Caxito provincie do Bengo:

  • Goede zorg te kunnen aanbieden aan hulp ouderen mensen.
  • Deels bestrijding van armoede van deze doelgroep.
  • Het voorkomen en of het bestrijden van bepaalde ziekten, o.a. door voorlichting te geven.
  • Hulp bij bepaalden ziekten: voorzien van medicijnen en medische materialen.
  • Stimuleren van goede scholing, onderwijs voor helpende, verzorgende en verpleegkundige,                                      door het voorzien van lesmaterialen en praktijk ondersteuning.
  • Het verbeteren van de hygiënische omstandigheden.