Toekomstige projecten:

1- Thuiszorgorganisatie:

We willen een kleinschalige thuiszorgorganisatie opzetten, voor 20 zorgvragers en in een later stadium een verpleeghuis, voor ca.20 bewoners, waarvan ca.10 dementerende bewoners en ca. 10 somatisch. Met deze organisatie kunnen we hulp en zorg aanbieden aan de zojuist genoemde hulpvragers.

2- Thuiszorgteam:

Door dit project kan het thuiszorgteam betere zorgkwaliteit bieden aan de kwetsbare oudere zorgvragers.

Actuele projecten:

1-Brillen en gehoorapparaten actie:

Er worden per jaar gemiddeld 300 tot 350 (lees)brillen ingezameld. We hebben gedurende al die jaren meer dan 2000 brillen en 30 gehoorapparaten verzameld.                                                                                                                            Onze Stichting Muadiakime Foundation, vraagt aan mensen oog- oor medicatie aan ons te doneren. Samen met een KNO-arts in Angola zoeken we een adequate bestemming voor deze donaties.

2- Inzamelen van medische materialen:                                                                                                                                         Zoals: Katheter materialen, verbandmaterialen en handschoenen.                                                                                                  

Jaarlijkse activiteiten:                                     

  • Kleurrijk, Goes
  • Markt van Hoop, Goes

markt-van-Hoop

Steun ons:  Om onze projecten te kunnen realiseren, we zijn op zoek naar sponsors en financierders. 

Donaties kunnen bestaan uit: 

Een bepaald bedrag per jaar doneren 

Een eenmalige storting 

Hoe doneren? 
Donaties kunnen worden overgemaakt op bankrekeningnummer,  IBAN: NL85RABO0111406420  t.n.v. Stichting Muadiakime Foundation te Goes, met onder vermelding van uw donatie: bedrag en naam / adresgegevens. 

De donaties komen volledig ten goede aan de projecten van de stichting (de kosten van de stichting worden grotendeels door bedrijven gesponsord). 

ANBI registratie
De Stichting Muadiakime Foundation,  is door de belastingdienst aangemerkt als: Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).  Als gevolg daarvan zijn uw giften aan de Stichting Muadiakime Foundation (en andere goede doelen met een ANBI status) aftrekbaar van het belastbaar inkomen. Vanzelfsprekend dient de gift aan een ANBI ook te voldoen aan alle overige  voorwaarden van de Belastingdienst .  Wilt u graag uw giften aan de Stichting Muadiakime Foundation  volledig kunnen aftrekken? Dit kan door uw bijdrage vast te laten leggen bij de notaris. 

Ons RSIN/Fiscaalnummer: 8223.03.620

  •