Toekomstige project

Thuiszorgorganisatie 

Door het opzetten van een kleinschalige thuiszorgorganisatie voor 20 zorgvragers en een toekomstig verpleeghuis, voor circa. 20 bewoners, waarvan circa. 10 dementerende bewoners en circa. 10 somatisch. Zodat we de hulp en zorg kunnen aanbieden aan deze mensen, die het nodig hebben.

Thuiszorgteam

Door dit project kan het thuiszorgteam betere zorg kwaliteit bieden aan de kwetsbare ouderen zorgvragers

Brillen en gehoorapparaten actie

Sinds januari van 2016 waren in middels begonnen met brillen en gehoorapparaten actie. Ons bedoeling is om aan de ouderen in Angola brillen en gehoorapparaten te doneren.

We doen geurende het hele jaar brillen en gehoorapparaten inzamelen, en een keer per jaar spullen versturen of gebracht naar Angola. Er wordt gemiddeld per 300 a 350 brillen (leesbrillen) ingezameld per jaar.

We hebben in totaal gedurende jaren meer 2000 brillen en 30 gehoorapparaten verzamelde. Ook willen bedanken voor het donatie aan onze stichting en voor het meewerken brillen en gehoorapparaten te verzamelen. We hebben meer dan 1000 brillen kunnen verstrekken. Er werd veel gevraagd naar oogdruppel, medicatie voor ogen en oren.

Onze stichting vraagt aan mensen de oog- oormedicatie ons te doneren. Samen met KNO-arts in Angola kunnen we kijken of mogelijk is om deze te gebruiken.

Steun ons 

Om onze projecten te kunnen realiseren zijn we op zoek naar sponsors en financierders. 

Donaties kunnen bestaan uit: 

  • een bepaald bedrag per jaar doneren 
  • een eenmalige storting 

Hoe doneren? 
Donaties kunnen worden overgemaakt op bankrekeningnummer: IBAN: NL85RABO0111406420 t.n.v. Stichting Muadiakime Foundation te Goes, onder vermelding van uw donatie bedrag en adres. 

De donaties komen volledig ten goede aan de projecten van de stichting (de kosten van de stichting worden grotendeels door bedrijven gesponsord). 

ANBI registratie 
De Stichting Muadiakime Foundation, is door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).  Als gevolg daarvan zijn uw giften aan de Muadiakime Foundation (en andere goede doelen met een ANBI status) aftrekbaar van het belastbaar inkomen. Vanzelfsprekend dient de gift aan een ANBI ook te voldoen aan alle overige voorwaarden van de Belastingdienst.  Wilt u graag uw giften aan de Muadiakime Foundation volledig kunnen aftrekken? Dit kan door uw bijdrage vast te laten leggen bij de notaris. 

  •